2015: het jaar van de geit

0

Welkom in 2015, het jaar van de GEIT

Op 19 februari 2015 huppelen we met zijn allen het nieuw Chinees jaar binnen: dat van de vredelievende, artistieke, gracieuze en romantische Geit (of Schaap). Haar creatieve, milde, gevoelige maar tevens vrij onberekenbare vibratie zal mensen beïnvloeden en gebeurtenissen kleuren tot en met 7 februari 2016.

We verlaten het spitant en energetisch hooggeladen jaar van het Paard. Daarin bepaalden moed, actie, tempo, vrolijkheid en ondernemingszin het klimaat. Nu maken we een bocht van 180°. Om zowaar te belanden in de gezapige en buigzame vibraties van de beminnelijke maar grillige Geit. Die staat het liefst rustig te grazen in een groene, zonovergoten wei. Haar motto luidt: make love, not war. Jawel. Want niets moet, alles kan, weet je wel! Niet teveel plannen, gewoon afwachten wat er langs komt. Een houding die nog het meest aanleunt bij de vroegere hippiecultuur. Het is dus alleen maar logisch dat de romantiek, de vriendschap en het relatiegebeuren vanzelf zullen groeien en bloeien in 2015. Evenals het spirituele, het artistieke en het mooie. Dat spreekt. En precies op deze gebieden situeert zich ook de grootste productiviteit in een Geitjaar. Vandaar dat we ons allemaal wat meer verbonden zullen voelen met onze partner, kinderen, vrienden en familie. Bestaande conflicten (ook van grotere omvang) raken in een Geitjaar veeleer op een vreedzame en flexibele manier opgelost. Leve het compromis! De modale Geit is volgzaam, van nature een zwerver en heeft doorgaans een hekel aan hard en regelmatig werken. Want waarom zouden we ons moe maken als het ook anders kan in dit korte leven? Bijgevolg zoekt de Geit een welwillende sponsor. Die ze vaak ook vindt. Maar het is uiteraard niet al rozengeur en maneschijn in Geitenland. 2015 heeft wel degelijk enkele minpunten. Het wordt immers gekenmerkt door een gebrek aan structuur, discipline, tevredenheid, verantwoordelijkheidszin en logica. Te vaak wordt te zwaar getild aan details, waardoor de grote lijnen uit het oog verloren worden. 2015 wordt een jaar waarin financiële voorzichtigheid wordt geboden. Geiten hebben veelal geen benul van hoe precies om te gaan met geld. En tot slot: Chinezen krijgen liever geen kind in het jaar van de Geit. Omdat Geiten eerder volgen dan leiden. Tja…

Enkele beroemdheden geboren in het jaar van de Geit: Catherine Deneuve, Andy Warhol, John Denver, Bobbie Fisher, Billie Jean King, Mohammed Ali, Cervantes, Michelangelo, Whoopie Goldberg, John De Mol, Julia Roberts, Robert de Niro, Koning Willem Alexander, Gene Hackman, George Harrison, Julio Iglesias, Kate Hudson, Kevin Costner, Mark Twain, Mel Gibson, Mick Jagger, Mikhail Gorbachov, Nicole Kidman, Orville Wright, Patty Brard, Robert De Niro, Marianne Weber en Rudolph Valentino, Paul Van Himst.

Ken jij je Chinees dierenriemteken niet? Ontdek het dan op deze pagina

Ben je een RAT?
De vibes van 2015 liggen je beter dan die van 2014, Rat. Daardoor draait één en ander nu gunstiger uit. Want je slaagt er zowaar in met dezelfde inzet meer resultaat en geld binnen te halen. En zo eerder geleden verliezen te compenseren. Die waren er omdat je tot dusver bepaalde details systematisch over het hoofd zag. Details die positieve gevolgen opleveren. Beleggen is alvast een goede keuze. Ook heb je nu meer geluk in het spel én in de liefde. Tip: hoed je voor euforie, overmoed of lichtzinnigheid op elk gebied!

Ben je een BUFFEL/OS?
De energie van dit Geitjaar ligt ver af van je eigen vibes, Os. Dat brengt een soort status quo mee op veel vlakken. In je liefdesleven betekent dit: herrie. En herrie in de zin van chronische wrijvingen omwille van uiteenlopende standpunten. Financieel zorgt 2015 voor stilstand. Maar de mogelijkheid dat je “te verwachten geld” niet binnenhaalt is even reëel. Of nog erger: je verliest een smak geld op een manier waarover je liever niet praat. Het positieve? Ondanks al de turbulenties van dit grillig Geitjaar blijf je positief gestemd!

Ben je een TIJGER?
Modaal jaar, Tijgertje, waarin je snakt naar het tempo van 2014. Oké, je kan in 2015 wel een sprongetje voorwaarts wagen en er staat je gelukkig niets ernstigs te wachten. Maar het heeft veel poten in de aarde vooraleer er resultaat geboekt wordt. Professioneel of zakelijk verlopen onderhandelingen en projecten traag en moeilijk. Ook is de uitkomst totaal onvoorspelbaar. In persoonlijke relaties heersen vooral mist, grilligheid en frictie, waardoor je weinig greep krijgt op de situatie(s). Eén advies: zoek op tijd ontspanning!

Ben je een KAT/KONIJN?
Dit wordt best een vruchtbaar jaar, Kat. Omdat de Geitvibraties grotendeels in het verlengde van de jouwe liggen. Daarom: zolang je op professioneel vlak doorzet en de details in het oog houdt als het om contracten gaat, zal jij je plannen vlot kunnen realiseren. Verder zijn er in de familie- en vriendenkring geen grote moeilijkheden te vrezen. Je zal er zelfs in slagen om bepaalde ergernissen in persoonlijke relaties weg te werken. Verder ken je nu ook voorspoed op het gebied van de liefde en de financiën.

Ben je een DRAAK?
2015 wordt een jaar waarin jij je best wat gedeisd houdt, Draak. Op die manier kan je nieuwe energie opslaan voor 2016 dat gunstiger zal uitpakken voor jou. De Geitvibraties zorgen niet voor schokken of beproevingen op het fysieke, financiële of relationele vlak. En dat is alvast meegenomen. Maar je plannen en projecten raken tijdelijk in het slop. Want wat je ook onderneemt, er beweegt zo weinig dat het succes of de doorbraak nu uitblijven. Idem op liefdesvlak. Grote veranderingen dienen zich hier pas aan in 2016.

Ben je een SLANG?
Gezapig jaartje voor de Slang. dat wel. Enerzijds raak je niet veel verder, anderzijds verlies je ook niets. Gebruik je tijd om de kronkels weer glad te strijken in de familiale sfeer. Verder is het slim om nu energie te investeren in (nieuwe) vriendschappen die later nuttig kunnen blijken tot op de werkvloer toe. Op professioneel vlak doe je er best aan de concurrentie in het oog houden die in 2015 stevig onder je duiven probeert te schieten. Er overvallen je gelukkig geen rampen. Op liefdesvlak beweegt er weinig.

Ben je een PAARD?
2015 brengt goede en minder goede dingen. Er vallen echter geen grote schokken te vrezen, Paardje. Maar in het wervelend 2014 heb jij je in al je enthousiasme al eens vergaloppeerd. Dat leidde tot scheve situaties die je nu gelukkig kan rechttrekken. In de liefde loopt het duidelijk los voor jou. Op professioneel gebied echter levert dit Geitjaar je niet de verlangde vooruitgang op. Het beste is om nu wat reserves op te bouwen en inzichten te verwerven die jou in het actief Apejaar van 2016 zeker verder zullen helpen.

Ben je een GEIT?
2015 is jouw jaar, Geit. Wat betekent dat jij dit jaar zowel het positieve als het negatieve verhoogd waarneemt en beleeft. Algemeen kunnen we zeggen dat het begin van dit jaar er rooskleurig uitziet, maar… dat de kans groot is dat alles gaandeweg verwatert. Ja, dat er zelfs problemen rijzen, vooral rond het financiële. Probeer dus je energie te bundelen, je zaakjes op orde te krijgen en je aandacht te richten op de vlakken die echt van belang zijn. En inderdaad, het materiële is niet echt je ding. Maar doe je best, in je eigen belang.

Ben je een AAP?
2015 wordt een goed jaar voor jou, Aap, zolang jij je fratsen niet loslaat op de mensen uit jouw directe omgeving. Die ongevoeligheid zou immers tot een breuk met bepaalde personen kunnen leiden. Of ervoor zorgen dat mooie kansen aan je snuit voorbij gaan. Ook mag je nu niet te loslippig zijn, want wat je vertelt, kan tegen je gebruikt worden. Als jij dit alles in acht neemt, oogst je in 2015 professionele en financiële winst, terwijl het jou ook affectief helemaal voor de wind kan gaan. Wees slim, maak de juiste keuze, Aap!

Ben je een HAAN?
2015 wordt een jaar dat meer zekerheid biedt dan 2014, Haan. Oké, er rijzen nog wel wat problemen, maar ze draaien minder erg uit dan eerst gedacht. En ja, je moet op het werk een tandje bijsteken, terwijl er geen directe beloning op volgt. Er kan ook tumult ontstaan in de familiekring, maar die situatie kan zeker aangepakt worden. Dat zijn allemaal zaken die niet prettig zijn maar tegelijk niet te hard aankomen. Omdat je beseft dat ze van voorbijgaande aard zijn. Waardoor jij je vanbinnen wel weet te ontspannen.

Ben je een HOND?
Hondje, hondje toch…2015 wordt niet bepaald een topjaar voor jou. We kunnen je enkel aanraden dit jaar continu voorzichtig te zijn en je snuit te houden. Ga vooral niet blaffen, grommen of bijten (behalve in die zeldzame vette kluif) en oefen verder geduld. Heel veel geduld zelfs. Tenminste als je dit wat onbehaaglijk Geitjaar zo comfortabel mogelijk door wenst te komen en verliezen wilt beperken. Als jij je nu kwaad maakt zal de reeds bestaande spanning verder oplopen. Blijf kalm, zo voorkom je extra zorgen en brokken.

Ben je een VARKEN/ZWIJN?
Weet dat 2015 je vooral goede dingen brengt. Je maakt geen grote financiële winsten, Varken, maar qua professionele kennis & ervaring ga je wel fors vooruit. Dit maakt het je mogelijk om vruchtbare plannen te maken voor de toekomst. En ook om wat gas terug te nemen. Dan komt er tijd en energie vrij om te investeren in de liefde. Want die zit nu in de lift, na wat we “de affectieve dip van vorig jaar”, kunnen noemen. Onthoud ook dat je leven in dit Geitjaar geen grote schokken zal ondergaan en dat je gezondheid oké blijft.

Deel.