Welke voorspellende methode past bij de Maagd?

0

Wereldwijd werden en worden er tussen de 150 en 200 soorten voorspellende technieken gebruikt. Omdat mensen zo graag weten wat hen te wachten staat. Veel mensen zijn gefascineerd door voorspellingen, anderen vinden het maar niks. Boerenbedrog of op zijn best larie en apekool, weet je wel? Behoor jij tot het eerste soort mensen?  Dan heb je misschien zelf wel aanleg om met een voorspellende methode te werken.

Besef dat echte voorspellingen voortvloeien uit dat ene grote energiereservoir en dat ze een weg zoeken langs het kanaal, ook ‘medium’ of ‘voorspeller’ genoemd. De voorspeller brengt de boodschap dan over via een bepaalde methode of bedrevenheid, aan de persoon die voor hem of haar zit. Die methode maakt het makkelijker om de informatie tot bij de vragende persoon te brengen.

Hieronder stellen we per dierenriemteken een methode voor die past bij de energie van het betreffend zodiakteken.

 

MAAGD: Numerologie

De Van Dale omschrijft numerologie als de leer van de getallensymboliek. De filosoof en wiskundige Pythagoras ( 6de eeuw voor Christus) onderwees de getallenleer in zijn mysterieschool.  Van hem komt de uitspraak: het getal is de essentie van alle dingen.

In de numerologie wordt aan letters een getalwaarde toegekend. Elk getal heeft een eigen vibe. Omdat we allemaal een naam en geboortedatum hebben, kunnen numerologen ermee aan de slag om je karakter en zelfs je toekomst te benoemen.

Dit goed en logisch georganiseerd systeem met aandacht voor details is precies wat Virgo’s die willen voorspellen, aanspreekt. Geen duffe, schemerige toestanden hier maar nuchtere en duidelijke getallen, elk met hun eigen symboliek en invloedsfeer vormen de basis van de numerologie. En dat kan de praktische Maagd enkel toejuichen.

Deel.

Reageer