Het 13de astrologisch teken: de Slangendrager

0

Zowat iedereen leest wel eens de astrologische voorspellingen. Maar misschien vind jij die hele handel wel flauwekul. Omdat jij jezelf nauwelijks of helemaal niet herkent in de beschrijving van je sterrenteken. Volgens Professor Parke Kunkle (leerstoel Astronomie aan de Minneapolis Community and Technical College in de VS) is dat perfect mogelijk en zeker niet ongewoon. Dan ben jij immers één van de velen die jarenlang de verkeerde astrologische uitleg omtrent zichzelf gelezen heeft. Want jij zocht telkens opnieuw de juiste info bij het verkeerde teken. Zonder het te beseffen uiteraard. Volg daartoe even de nieuwe indeling verderop in deze bijdrage en misschien voelt het dan wel anders aan.

Er is een (extra) 13de astrologisch teken

Sinds 2011 is er astrologisch gezien, iets veranderd. Toen werd een voorstel gedaan door The Minnesota Planetarium Society om het 13de dierenriemteken, Slangendrager genoemd, toe te voegen aan de dierenriem. De Slangendrager is niet nieuw en bevindt zich al sinds mensenheugenis tussen de Schorpioen en Boogschutter in. “Technisch gesproken bevindt de Slangendrager zich in de dierenriemgordel net als de andere dierenriemtekens,” zei astronoom Adam Kremer. “Maar het is nooit toegevoegd aan de dierenriem. En dat terwijl het er al die tijd nochtans was en nog steeds is.”

De bakermat van de astrologie ligt in Babylonië. De Babyloniërs geloofden dat de positie van de zon tijdens de geboorte van een mens invloed had op zijn/haar karakter. Maar de baan van de zon vertoont een afwijking. Hiermee werd geen rekening gehouden. Zo komt het dat de zon en de planeten in de loop van die duizenden jaren wat verschoven zijn. De plaats van de zon en de planeten ten opzichte van de sterren en dus de sterrenbeelden, is hierdoor anders geworden. Dit betekent dat de data waarop de zon in een bepaald sterrenbeeld staat ook veranderd zijn. Volgens de huidige kennis ter zake is het systeem om iemands dierenriemteken correct te bepalen, dus wel degelijk verouderd. Wie bijvoorbeeld geboren is tussen 29 november en 17 december, is een Boogschutter of een Steenbok. Maar volgens Amerikaanse astronomen behoren die mensen eigenlijk tot het dertiende sterrenbeeld: dat van de Slangendrager of Ophiuchus. Als we daar even in meegaan, krijgen we een herschikking van de tekens. En die ziet er dus als volgt uit.

Nieuwe indeling dierenriemtekens

Steenbok: 20 jan. – 16 feb.
Waterman: 16 feb. – 11 maart
Vissen: 11 maart – 18 april
Ram: 18 april – 13 mei
Stier: 13 mei – 21 juni
Tweelingen: 21 juni – 20 juli
Kreeft: 20 juli – 10 aug.
Leeuw: 10 aug. – 16 sept.
Maagd: 16 sept. – 30 okt.
Weegschaal: 30 okt. – 23 nov.
Schorpioen: 23 nov. – 29 nov.
Slangendrager: 29 nov. – 17 dec.
Boogschutter: 17 dec. – 20 jan.

Over de slangendrager of Ophiuchus

De slangendrager (Ophiuchus, afkorting Oph), ook wel slangenbezweerder genoemd, is een sterrenbeeld aan de hemelequator. Hoewel de ecliptica door Ophiuchus – Slangendrager loopt behoort het teken niet tot de Westerse dierenriem. Het wordt daarentegen wel in de Vedische astrologie gebruikt. Daarom wordt het wel vaker het 13e teken genoemd. De zon doorloopt Ophiuchus van 30 november tot 18 december. De slangendrager is dus officieel geen dierenriemteken, al bevindt het zich wel in de dierenriemgordel. Meer bepaald in het “gat” tussen Schorpioen en Boogschutter en het wordt door sterrenwachten als het teken “Ophiuchus = Slangendrager / Slangenbezweerder” aangegeven.

Kenmerken van de de Slangendrager

De Slangendrager staat voor het besef van eenheid en voor de balans tussen vrouwelijk en mannelijk. Zijn energie gaat ook over de transformatie van wat nu niet meer nodig is, plus over communicatie met onze innerlijke bron. Als boodschapper is de slangendrager verbonden met het element ether en dus met al het etherische in mensen-plant-dier, enz. De slangendrager zou de kennis bezitten omtrent het geheim van het leven en is de bewaker van de levensenergie. Het is een ingewijde die kan bemiddelen tussen de mens en het goddelijke. Zoals bijvoorbeeld een sjamaan het doet. Of, een medicijnman, tovenaar, heks, ziener, genezer, druïde of hogepriester. De slangendrager streeft naar vrijheid en authenticiteit. Vanuit die realiteit kan hij met zijn boodschap naar buiten treden.

Tegenstand

Uiteraard roept deze nieuwe ontwikkeling de nodige tegenstand op. Welke nieuwigheid doet dat niet? Precies! Het voorstel werd afgewezen want tot dusver werkt men immers onveranderd verder met de 12 gekende in plaats van met de 13 dierenriemtekens. En dan was er Jonathan Cainer, de huisastroloog van de Britse krant “Daily Mail.” Hij verklaarde openlijk dat de toevoeging van een 13de teken aan de bestaande dierenriem, absurd en onnodig was. En, zelfs het bewijs leverde van onwetendheid. Veel anderen delen zijn mening. Over de Slangendrager is het laatste woord dus nog niet gezegd en geschreven. Wordt vroeg of laat vervolgd…

Deel.