Is jouw kind of kleinkind een Weegschaal?

0

Is jouw kind of kleinkind een Weegschaal? (23 september t/m 22 oktober)

Dan heb je een gevoelig, wat delicaat, gracieus en beminnelijk kind in huis waarmee het vrij makkelijk leven is. Op school is dit een goede leerling die er alles aan doet om het thuisfront te plezieren via het behalen van goede cijfers. Het Libra kind kan zich goed uitdrukken met woorden, maar heeft daarnaast ook een artistieke ziel.

Hij of zij is sociaal en heeft doorgaans genoeg vriendjes om zich heen. Nochtans is dit kind geen geboren leider. Het wikt en weegt teveel en kan maar geen beslissing nemen. Het Libra kind mijdt conflicten en slaat op de vlucht indien het partij moet kiezen voor iemand. Het toppunt van miserie is hier: moeten kiezen tussen twee vriendschappen.

Dit kind is een conformist. Indien het zich uitdost volgens de laatste mode is dit niet om te schitteren of op te vallen, maar gewoon om erbij te horen. Hij of zij kan zeker veeleisend zijn en streng. Maar het kind is daarbij altijd rechtvaardig en het is een voorstander van gelijkheid.

Berisp het Weegschaalkind niet zonder dat er een heel goede reden voor is. Want alhoewel het spontaan autoriteit accepteert, kan het niet tegen onrechtvaardigheid. Want dan raakt het tijdelijk zijn of haar evenwicht kwijt.

 

Hoe ga jij het best met een Libra kind om?

Om zijn of haar gevoeligheid te respecteren

Wees ferm maar zacht bij het opleggen van regels en wees onder geen beding brutaal. Om de artistieke aanleg verder aan te wakkeren, kan je het kind teken- en schildergerei ter beschikking stellen. Ook goed: doe het kind op muziek- of dansles of laat het aan ritmische gymnastiek doen. Dat zal het evenwicht, de elegantie en de natuurlijke schoonheid van het Libra kind nog versterken.

Om te onderhandelen over zijn of haar verlangens

En inderdaad, dat kunnen er veel zijn. Wees als opvoeder steeds eerlijk bij het onderhandelen. Sta dingen toe die jou best oké lijken, maar slechts in ruil voor een goed uitgevoerd werkje door jouw Weegschaal. Want, voor wat hoort wat. Dat kan een klus/klusje (naargelang de leeftijd) in huis zijn. Of een tuinklus. Je bedenkt wel iets. Te nemen of te laten. Je slimme Libra zal de deal accepteren.

Om zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten

Dit is een intelligent maar gevoelig kind dat maar moeizaam keuzes maakt. Boost dus zijn/haar zelfvertrouwen als volgt. Laat het zo vaak mogelijk zijn/haar kijk op een zaak geven en dat is best moeilijk voor een Weegschaal kind omdat het spontaan beide kanten van een zaak ziet. Help het tot een besluit komen en bekrachtig die visie. Is ze fout? Leg dan uit waarom en til er niet te zwaar aan. Leg de lat hier nooit te hoog. Geef dit kind vaak een pluim voor zijn/haar beleefdheid, verschijning, schoolresultaten… Besef dat dit geweldige opstekers zijn voor elk Libra kind.

Vermijd zinnetjes in de trant van: Welk dessert kies je voor je verjaardag?

Wat zie je liefst, de blauwe, de groene of de roze trui?

Ach, je bakt er weer niets van. Ik doe het zelf wel!

 

 

Deel.

Reageer