Vanwaar kom je en waar ga je naartoe?

1

Denk je soms wel eens: waar ga ik nu eigenlijk naartoe in dit leven? Of liever, waar moet ik naartoe? Omdat je voelt dat je op het verkeerde pad zit, als was je gecast in de verkeerde rol.

Oosterse religies hanteren hier het begrip ‘karma’. Karma is het geheel aan goede en slechte daden en gedachten tijdens een aards bestaan. Dat geheel neem je mee naar een volgend leven. Daarin krijg je de kans om je karma in evenwicht te brengen. En dat is nooit eenvoudig. Omdat je voelt hoe onverklaarbare neigingen en patronen de opbouw van nieuwe, constructieve houdingen en gedragingen in dit leven in de weg staan. Die taaie neigingen zouden wel eens resten kunnen zijn uit een vorig leven en raken vaak moeilijk omgebogen of uitgeroeid. Je zal dus strijd moeten leveren met jezelf vooraleer je de nieuwe weg, dus de weg van je actuele bestemming en groei, kan inslaan.
Misschien zal deze uitleg bepaalde onverklaarbare impulsen en blokkades een beetje duidelijker maken. Heb vooral geduld tijdens dit proces. En je zal merken dat hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Krijger

Het karma van DE KRIJGER is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

 • 08-12-1911 en 26-05-1913
 • 08-07-1930 en 06-01-1932
 • 27-01-1949 en 26-07-1950
 • 20-08-1967 en 19-04-1969
 • 26-04-1986 en 03-12-1987

Het karma dat jij meedraagt, is eerder licht. In je vorige leven gebruikte je flexibiliteit, charme en verleidingskunst. De liefde ging voor het werk of beter gezegd: voor zowat alles. Verder stak je veel energie in de band met je familie, vrienden, collega’s en kennissen. Sociale acceptatie en sociale aanpassing waren belangrijk voor jou. Vorm primeerde op inhoud. Je hield van schoonheid in al haar facetten en ook van rust en harmonie. Een zekere oppervlakkigheid was jou niet vreemd. Je meed ruzies en confrontaties en toonde je zwak in het nemen van beslissingen. Je nam immers liefst een afwachtende houding aan.

In dit leven krijg je de kans om de balans te maken. Denk dus niet meer aan de indruk die je op anderen maakt. Denk eindelijk eens gewoon aan jezelf en laat je welzijn niet meer afhangen van hen waar je om geeft. Kies voor jezelf. Neem de leiding, breng je eigen ideeën naar buiten en druk ze door. Ga bewust voor doelgerichte actie. En ja, dat zal moed en strijd vergen. Gebruik hierbij de juiste wapens zoals onafhankelijkheid, ambitie en vechtlust. Stap in de arena en meet je met anderen. Ga en overwin. Je kan het. Zeker weten! Hoe meer je de aangegeven weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Innerlijke Vrede

Het karma van DE INNERLIJKE VREDE is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

 • 29-12-1928 en 07-07-1930
 • 04-08-1947 en 26-01-1949
 • 20-02-1966 en 19-08-1967
 • 12-09-1984 en 25-04-1986

Je vorige incarnatie was zwaar en complex. Je vocht verbeten om emotioneel en/of psychisch, overeind te blijven en gaf daarbij blijk van uitzonderlijke moed, kracht en uithoudingsvermogen. Je werd gemanipuleerd en kreeg onvoldoende tijd en ruimte om uit te zoeken wat je zelf wou. Anderen dachten en beslisten zelfs voor jou. Uiteraard in hun voordeel. Jij ontwikkelde daardoor fijne antennes waardoor je anderen emotioneel scande op verborgen motieven en agenda’s. Je was onrustig en gekweld, strevend naar emotionele zekerheid. Ook diende je te kiezen tussen zonden begaan en je geweten volgen, tussen verdorvenheid en zuiverheid.

Huidige opdracht: Je kan er nu voor kiezen om van geweld naar vrede te gaan, van onrust naar rust, van excessen naar matigheid en zuiverheid. En ja, je zal nog vaak voelen hoe de zwaarte, de strijd en de grote angsten uit je vorige incarnatie opnieuw naar boven komen. Laat los, want dit is oud zeer. Je deed wat je moest doen of je deed gewoon wat je dacht te moeten doen. Punt. Nu is het tijd om te streven naar materiële zekerheid, naar het tastbare. Ontspan je en vooral: geniet van het leven. Genees je diepe innerlijke pijn via vriendschap, fortuinlijke ontmoetingen en vooral via de liefde. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Overdracht

Het karma van DE OVERDRACHT is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

 • 17-04-1927 en 28-12-1928
 • 04-12-1945 en 03-08-1947
 • 26-08-1964 en 19-02-1966
 • 17-03-1983 en 11-09-1984

Mooi karma draag jij mee, want je slaagde in de wereld op eigen kracht, aangedikt met dat onontbeerlijk tikkeltje geluk dat jou zomaar in de schoot viel. Maar je predikte je vaste overtuigingen en liet geen ruimte voor de mening van anderen. Zo vol was je van jezelf. Op die manier verwierf je naam en faam en legde jij gewicht in de schaal. Als financier, leraar, wereldreiziger, politicus, filosoof of originele denker. Je drukte dus mee je stempel op de toenmalige samenleving. Wat jou charisma bezorgde en je bovendien maatschappelijk aanzien en financieel plus materieel comfort opleverde.

Nu vraagt het leven je om al die, grotendeels positieve, energie bewust over te dragen op anderen. Focus dus niet langer op jezelf, maar maak doelgericht contact met anderen. Draag je constructieve visie verder de wereld in. Plant vruchtbare zaadjes in de harten en hoofden van mensen. Dat zal hen gelukkig maken, hoop geven en verder helpen. Hoe je dat aanpakt? Opties genoeg, maar geef je kennis bij voorkeur door op een creatieve, aantrekkelijke manier. Spreek, schrijf, zing, dans en verkondig. Als schrijver, journalist of artiest. Maar evengoed als bezielde leerkracht, opvoeder of ouder. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Zachtheid

Het karma van DE ZACHTHEID is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

 • 27-10-1925 en 16-04-1927
 • 11-05-1944 en 03-12-1945
 • 24-12-1962 en 25-08-1964
 • 25-09-1981 en 16-03-1983

Beperkend en zwaar is de energie die je overhoudt aan je vorig leven. Dat leven stond quasi volledig in het teken van hard labeur en voortdurende inspanningen. Het gevoel continu overwerkt te zijn, putte je uit. Je had te maken met strenge voorschriften, structuren en wetten. En wellicht droeg je een grote verantwoordelijkheid in een functie waarbij je gezag moest uitoefenen. Ruim bekeken, vervulde je de vaderrol. Het concrete primeerde, net als dingen plannen en regelen. Je was hard en streng voor jezelf en voor anderen. Je eiste en je nam. En je carrière of maatschappelijk imago bleef al die tijd van groot belang.

Het is nu tijd om je zachte, gevoelige kant in te zetten. Om de moederrol te vervullen. Akkoord, vaker dan je lief is, zal de verantwoordelijkheid voor anderen en/of situaties over je heen worden gegooid. Maar besef dat dit nu geen prioriteit meer mag zijn voor jou. Bevrijd je van de ketenen van de dwingende, strenge neigingen uit het verleden. Nu is de tijd rijp om je te keren naar je intieme kring en je energie te schenken aan hen die belangrijk zijn voor jou. Jezelf inbegrepen. Zet je hart wijd open en laat je fantasie en je gevoelens volop stromen. Begrijp en geef. Inderdaad niet makkelijk, maar hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Eenzame Weg

Het karma van DE EENZAME WEG is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

 • 23-04-1924 en 26-10-1925
 • 22-11-1942 en 10-05-1944
 • 11-05-1961 en 23-12-1962
 • 13-01-1980 en 24-09-1981
 • 20-10-1998 en 09-04-2000

In een vorig leven was jij iemand met een zeldzame gave. Want je keek verder dan anderen en je zag werkelijkheden en zaken die voor de meesten van je tijdgenoten onzichtbaar bleven. Omdat jij je tijd ver vooruit was, werd je niet begrepen. Jouw boodschap was die van een roepende in de woestijn, ook al probeerde je anderen de ogen te openen en een bewustzijn te schoppen. Je bood de wereld van toen nieuwe impulsen en nieuwe perspectieven, in het belang van velen. Maar je werd door diezelfde wereld miskend en verguisd. Dit chronisch ondergewaardeerd worden, heeft zo goed als zeker je welbevinden aangetast.

In dit leven ben jij je gave nog lang niet kwijt. Je voelt, hoort en ziet immers nog altijd meer dan de meesten. Je boodschap voor de wereld blijft dus actief en actueel. Maar denk nu eerst aan jezelf, zonder evenwel in egoïsme te verzeilen. Want dat zit er hier wel in. Beleef plezier aan het leven en aan het uitdragen van je kennis. Durf boven anderen en groepen uit te groeien en ontwikkel je tot een autoriteit. Pak het persoonlijk aan en breng je visie onder één of andere kunstvorm. Duw de wereld op die manier naar een hogere vibratie. En vergeet vooral niet er de vruchten van te plukken in je eigen leven. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Wijsheid

Het karma van DE WIJSHEID is nu actief in jou actief als je geboren bent tussen:

 • 24-08-1922 en 22-04-1924
 • 25-05-1941 en 21-11-1942
 • 16-12-1959 en 10-06-1961
 • 06-07-1978 en 12-01-1980
 • 25-01-1997 en 19-10-1998

In een vorig leven was je vrij veel alleen. Dat betekent dat je volop de tijd en de ruimte kreeg om contact te maken met je innerlijke wereld. En dus met je intuïtie, je gevoelens, je dromen en met je geloof en spirituele kern. Je verkende deze dimensies en kwam erachter dat er meer is tussen hemel en aarde dan men doorgaans aanneemt. Je besefte dat de werkelijkheid de fantasie bijna altijd overtreft. Je ontwikkelde spontaan technieken die je toelieten anderen aan te voelen. Je zou een helderziende, een medium of een genezer kunnen geweest zijn. Wat jou meteen aan de rand van de maatschappij katapulteerde met alle denkbare gevolgen.

Nu dien je al dat invoelingsvermogen plus die verzamelde kennis te investeren. In anderen. Liefst op een concrete, praktisch bruikbare manier. Gedaan met het wegzinken in een immateriële wereld. Denk rationeel, handel doelgericht. Kweek een kritische houding aan en objectiviteit. Verlaat je veilige cocon en stap zonder angst de maatschappij binnen. Leg contacten, ontmoet mensen en draag je kennis over aan anderen. De manier waarop, is onbelangrijk. Zolang je maar actief werkt, een deugdelijk project ontwikkelt en resultaatgericht denkt en handelt. Hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

Het Wij-Gevoel

Het karma van HET WIJ-GEVOEL is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

  • 08-02-1921 en 23-08-1922
  • 12-09-1939 en 24-05-1941
  • 17-06-1958 en 15-12-1959
  • 08-01-1977 en 05-07-1978
  • 01-08-1995 en 24-01-1997

Je was een individualist in wie het heilig vuur hevig brandde. We hebben het hier over het vuur van de passie, het vuur van de meestal impulsieve actie ook, van de wedijver, de geldingsdrang en van het verlangen om (grootse) dingen te doen. Maar ook over het vuur van de grote onrust. Dit alles aangedikt met de zin voor avontuur en een ongelooflijke strijdlust. Uiteraard ging je geen enkel conflict met anderen uit de weg. Integendeel zelf, want ruzies en schermutselingen zetten jou in beweging. Je drong anderen met plezier je ongezouten mening op. Hier overheerste, duidelijk het ik-gevoel en de eigen doelstellingen. Voor iets anders was er geen ruimte.

Er wacht je nu een moeilijke opdracht. Want een gevecht of zaak winnen, hoeft niet meer. Vervang conflict door vrede. Bemiddel, werk samen, wees diplomatisch. Focus meer op anderen en minder op jezelf. Ontwikkel het wij-gevoel, ga voor harmonie en schoonheid. Luister naar anderen en zoek een compromis. Denk eerst goed na vooraleer je ergens in of op te gooien. Je kracht en idealisme blijven bestaan. Stel deze waardevolle tandem volledig in dienst van DE LIEFDE. Open je groot hart en bemin. En maak de wereld een beetje beter en mooier voor hen die er zelf de kracht niet toe hebben. Hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Moed

Het karma van DE MOED is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

   • 16-08-1919 en 07-02-1921
   • 04-03-1938 en 11-09-1939
   • 05-10-1956 en 16-06-1958
   • 09-07-1975 en 07-01-1977
   • 01-02-1994 en 31-07-1995

Je vorig leven was eerder aangenaam. Omdat het beheerst werd door een waaier aan aardse geneugten die je volop doorleefde. Want je hield van de liefde en haar fysieke uitdrukking, van lekker eten en drinken, van materiële zekerheid en luxe. Ook van alles wat met het lichaam, kinderen en de natuur te maken had. Je trachtte naar en kreeg vrede, rust en kalmte, schoonheid, stabiliteit en comfort. En ja, een zekere luiheid en passiviteit was je daarbij niet vreemd. Ook bleef je uit pure gemakzucht aan de oppervlakte van mensen en dingen. Je hield vast aan het oude, want waarom dingen gaan veranderen als het oude zoveel voldoening schonk?

Dit leven verlangt van jou een ommekeer. Je moet afdalen van het materieel- oppervlakkige naar de diepten van de psyche, beproeving, dood en wedergeboorte. En ja, dat zal zeker grote angsten ontwikkelen in jou. Maar om wakker te worden en te winnen aan kracht, moet je ziel uitgedaagd worden. Enkel dan kan je evolueren, transformeren en doorstoten naar een nieuwe waarheid. Probeer innerlijk evenwicht te bereiken. Daartoe zal je mensen en dingen moeten loslaten. Je zal moeten doorzetten, vechten en uiteindelijk jezelf ontmoeten. Waarna de groei kan beginnen. Hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Denker

Het karma van DE DENKER is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

   • 14-02-1918 en 15-08-1919
   • 15-09-1936 en 03-03-1938
   • 02-04-1955 en 04-10-1956
   • 28-10-1973 en 08-07-1975
   • 02-08-1992 en 31-01-1994

Jij was iemand die, gedreven door een nieuwsgierige geest, van hier naar daar fladderde om info te verzamelen. Info, die je heel snel wist op te pikken en door te geven. Want je legde vlot contact met anderen. Je was rad van tong en kon de dingen raak zeggen en weergeven. Daarbij hield je het vooral luchtig en oppervlakkig. Je voelde je best bij mensen die leuk gezelschap waren en niet te diep nadachten. Je kon liegen als de beste en draaide handig mee met elke wind. Je werd aangetrokken door tal van zaken en bezigheden. Je had daarbij moeite om te kiezen en je richting te bepalen. Zo sprong je vaak onrustig alle kanten op en had je veel liefhebberijen en baantjes.

Nu krijg je de mogelijkheid om dieper op mensen en dingen in te gaan. Concentreer je op wat echt is. Als je spreekt, zorg er dan voor dat je woorden inhoud hebben. Probeer de waarheid te spreken en te verkondigen. Ontwikkel jezelf en leer jezelf kennen. Dan zal je grotere verbanden zien en vinden. Dan zal je voelen hoe alles en iedereen uiteindelijk met elkaar verweven is. Dat zal niet enkel je kennis vergroten, maar je ook een eigen visie schenken die je kan uitdragen. Onderwijs. Zoek rust, zoek de voor jou juiste richting en idealen in het leven. En…vergeet niet te genieten in het leven. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Verantwoordelijkheid

Het karma van DE VERANTWOORDELIJKHEID is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

   • 01-06-1916 en 13-02-1918
   • 09-03-1935 en 14-09-1936
   • 10-10-1953 en 01-04-1955
   • 28-04-1972 en 27-10-1973
   • 19-11-1990 en 01-08-1992

Je komt uit een toestand waarin je met plezier de moederrol vervulde. Je beschermde en pamperde anderen. Je concentreerde je op hen. Je was zelfs bereid je opofferingen te getroosten voor anderen. Je gevoelswereld was zeer belangrijk voor jou en overheerste, samen met dromen en fantasieën, je leven. Bij moeilijkheden trok jij je veilig terug in je schelp en zocht je steun bij anderen. Indien mogelijk, prefereerde jij de huiselijke kring en hing je conventionele waarden aan. Dat leidde ertoe dat je geen of weinig risico’s nam in de buitenwereld. Natuurlijk koesterde je grootse plannen en verrichtte je grote daden. Maar dan vooral in je hoofd. Veel verder raakte je niet.

Nu kan je evenwicht brengen in deze situatie door van de moederrol over te stappen op de vaderrol. Dat betekent dat het leven grote verantwoordelijkheden op je weg kan brengen, waar je met de nodige angsten weliswaar, gehoor zal aan geven. Want die angst zal je elke dag moeten bestrijden. Je zal moeten actie ondernemen voor jezelf en voor anderen. Je zal je moeten profileren naar buiten toe. Want het is gedaan met verstoppertje spelen in jezelf of in huis. Organiseer, reglementeer, structureer, delegeer en duw door. Realiseer praktische doelen met autoriteit en beslistheid. Hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

De Broederschap

Het karma van DE BROEDERSCHAP is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

   • 04-12-1914 en 31-05-1916
   • 26-06-1933 en 08-03-1935
   • 29-03-1952 en 09-10-1953
   • 03-11-1970 en 27-04-1972
   • 23-05-1989 en 18-11-1990

Je had een bijzondere uistraling en je voelde de druk om het te maken in het leven. Jouw verleden was er een waarin je vooral leefde tot eer en meerdere glorie van jezelf. Je hield van jezelf en je hield er ook van je ego te voeden door het stralend middelpunt te zijn van een bewonderend publiek. Want je kan een groot muzikant, kunstenaar, minnaar of politicus geweest zijn. Hoewel je gul, warm en creatief was, was je tegelijk dol op uiterlijk vertoon en status. Je voelde je anders en vaak beter dan anderen. Je was een conformist die vrede nam met het bestaande maatschappelijk bestel en zijn sociale lagen.

Het wordt nu tijd om je focus te verleggen. Weg van jezelf en vanaf nu gericht op anderen en op het algemeen welzijn. Het is alsof de koning zijn paleis verlaat om zich te mengen onder zijn onderdanen, en eindelijk bereid is hen te zien en te beluisteren. Dit is een tijd om vriendschappen te smeden en je te bewegen in groepen en/of te werken met groepen. Je moet streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat kan niet tot stand komen zonder hervormingen. En evenmin zonder het nodige non-conformisme omdat je de bestaande maatschappelijke waarden en normen moet veranderen. Hoe meer je die weg zal volgen, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

Het Mededogen

Het karma van HET MEDEDOGEN is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

   • 27-05-1913 en 03-12-1914
   • 07-01-1932 en 25-06-1933
   • 27-07-1950 en 28-03-1952
   • 20-04-1969 en 02-11-1970
   • 04-12-1987 en 22-05-1989

Jij komt uit een leven waarin je de vele details van het dagelijks bestaan geregeld en gedaan moest zien te krijgen. Je had geen keuze, want enkel dan werd je gewaardeerd en gezien. Om daarin te slagen, ontwikkelde je efficiency en een praktische instelling. Plus een duidelijke voorkeur voor het concrete. Je streefde naar perfectie en ging analytisch en kritisch te werk. En aan die opdracht leek maar geen eind te komen, zodat je amper rust vond. Je stelde je dienstbaar op naar anderen toe, bezorgd als je was om hun welzijn. Je had het gevoel dat jij je ouders moest bemoederen in plaats van andersom. Je was ook continu bezorgd om je eigen, uitgeputte lijf en je gezondheid.

Nu moet het anders. Probeer het sterk plichtsbesef dat je meesleept tegenover anderen, los te laten. Laat ook materie en zekerheid los. Let go, let God. Gun jezelf veel rust en veel ruimte. Vecht ervoor. Pas dan kan jij je doel bereiken. En dat is: je afstemmen op het geestelijke in jezelf en in anderen. Op de kern van alle dingen. Je raakt er via je mededogen dat je continu moet verfijnen. Ontwikkel dus je empathie en intuïtie, je creativiteit en mystieke aanleg, je fantasie, dromen en visioenen. Bijzondere stand evenwel, die deuren opent naar steeds diepere inzichten in en begrip voor het leven. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

Lees ook: Karma en liefde

Deel.

1 reactie

 1. Pingback: Astrologie - Ondek je levensweg en karma

Reageer