Is jouw kind of kleinkind een Leeuw?

0

Ook kinderen beantwoorden qua gedrag vaak aan de kenmerken van hun dierenriemteken. Daarover vind je hieronder wat meer info die je misschien een andere kijk op de zaak kan geven. En die je aanpak als opvoeder ietwat kan beïnvloeden. Maar 1 ding staat als een paal boven water: het overgrote deel van alle kinderen kampt met angsten. En hierin verschillen ze maar weinig van volwassenen. Die angsten kunnen echter verschillen naargelang het sterrenbeeld waaronder ze geboren zijn.

Is jouw kind of kleinkind een Leeuw?

Ja, jij hebt een soort mini zon in huis. Een warmhartig kind dat zijn enthousiasme vrijwel altijd meteen ventileert. Ook al gemerkt dat dit aanhankelijk knuffelbeest opvallend graag in de belangstelling staat? Meer nog: hij/zij heeft volop aandacht, applaus en bevestiging nodig om zich goed te voelen en zich optimaal te kunnen ontplooien. Meer dan andere kinderen. Krijgt het dit niet, dan wordt het zwak, angstig en onzeker en in het slechtste geval een kleine dictator.

Het Leeuw kind lijkt wel geboren om te leiden en te commanderen. Wat natuurlijk niet zonder slag of stoot gaat. En dus komen er aanvaringen met ouders en opvoeders. En het kind ligt niet opzettelijk dwars, want het is liever niet ongehoorzaam. Maar het is hier meer een kwestie van voelen dat hij of zij gelijk heeft. En als de Leeuwenwelp hiervan overtuigd is, zal hij/zij de eigen visie vol vuur verdedigen. Zelfs al moet dit uitmonden in een woedeaanval.

Dit kind gaat zowel thuis als in de klas of op de speelplaats, geen uitdaging uit de weg. Het kan op school briljant en toegewijd zijn omdat het simpelweg de beste wil zijn. En in zijn of haar verlangen naar de top, verdraagt hij/zij geen rivalen. Wat moeilijk ligt in verenigingen of de vriendenkring.

Dit moedig kind is gul en beschermt ouders, broers, zussen en vrienden. En natuurlijk heeft het sociaal Leeuw kind meestal volgelingen, die hem of haar meer bewonderen om zijn/haar creativiteit dan om het leiderschap.

 

Hoe ga jij het best met een Leeuw kind om?

Om het de juiste verantwoordelijkheidszin bij te brengen

Deze welp zal meestal vanzelf de jonge chef uithangen thuis (en elders). Sta niet toe dat hij/zij zich gedraagt als een majesteit. Laat hem of haar dus klussen doen in huis. Geef dit kind de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van lege flessen en blikjes, de verzorging van een huisdier of het afruimen van de salontafel. Het Leeuw kind zal de taak goed uitvoeren, vooral als het denkt dat dit zijn/haar idee is.  Is ook ideaal om gebeurlijke luiheid in te dammen.

Om zijn/haar angst verlaten te worden, te bezweren…

Zijn/haar behoefte aan aandacht en affectie verbergt de diepe angst om verlaten te worden en alleen achter te blijven. Let op hetgeen je kind zegt en doet. Schat dit op de juiste waarde zonder het teveel te bewieroken. Tracht wel zijn of haar zelfvertrouwen te versterken, indien mogelijk op een speelse manier. Op die manier zal het zich mettertijd ook beter voelen in zijn eentje.

Om je Leeuwenwelp te helpen omgaan met gezag

Een berisping, regel of straf moet altijd aan het Leeuw kind uitgelegd worden op een kalme, niet te strenge manier. Het is goed het ego te strelen met zinnetjes als: je lijkt  nu oud/slim/verstandig genoeg om te begrijpen dat…enz. Probeer het kind hierbij niet te vernederen. Als je dit op deze manier doet, zal het de les onthouden. Zelfs al zit het erom te mokken.

Vermijd uitroepen als:

De buurjongen doet het veel beter dan jij.

Zet niet zo’n grote bek op en doe wat ik zeg.

Ik moet je een uurtje alleen laten.

Deel.

Reageer