Is jouw kind of kleinkind een Schorpioen?

0

Is jouw kind of kleinkind een Schorpioen? (23 oktober – 21 november)

Jouw Scorpio kind of kleinkind is vroegrijp en geïnteresseerd in tal van zaken waar andere kinderen nog geen belang in stellen. Zoals de dood en seks bijvoorbeeld. Hij/zij is er niet door geobsedeerd, maar is er vooral nieuwsgierig naar. Dit kind voelt zich op zijn/haar gemak bij volwassen en durft zich in hun gesprekken te mengen. Tenzij het heel schuchter is.

Dit intelligent, alert kind en vaak zelfs briljante leerling, wil gewoon weten hoe alles functioneert. Een houding die echter ook problemen kan veroorzaken. Zijn/haar scherpzinnigheid kan tot wrijving leiden met het gezag of met medeleerlingen.

Dit is iemand met een sterk, jaloers karakter die mikt op exclusieve relaties. En dit zowel thuis, als in de familie en de vriendschap. Ook is hij/zij tegelijk een tedere ziel die veel aandacht en liefde nodig heeft. Dit aanhankelijk kind heeft ook behoefte aan respect. Respect voor zijn of haar eigen geheime tuin.

Het Scorpio kind is meestal een angstig kind. Het vecht vooral tegen irrationele angsten zoals de duisternis, monsters, spoken… Hij/zij is dan ook erg ontvankelijk en een vat vol emoties. Maar vergis je niet: als dit taai kind zijn zinnen op iets heeft gezet, dan zal het dit ook krijgen! Het probeert zijn/haar willetje altijd door te drijven.

Hoe ga jij het best om met een Scorpio kind?

Om zijn/haar vroegrijp zijn te bevredigen

Dit kind dorst naar kennis. Verleen het daarom zoveel mogelijk toegang tot info betreffende de onderwerpen die het op dat moment bezighouden. Sta ook open voor al zijn/haar vragen hieromtrent, zelfs al gaat het antwoord zijn of haar petje te boven.

Om de hier aanwezige neiging tot manipuleren in toom te houden

Besef dat dit kind reeds vroeg in staat is om iedereen te manipuleren. Dus ook opvoeders, vriendjes, gezinsleden, enz. Dat doet het via het plegen van affectieve chantage of door schuldgevoelens bij het slachtoffer op te wekken. Dit alles om zijn of haar grilletjes en wensen waar te maken. Jij, als opvoeder moet dit gedrag een halt toeroepen en het bestraffen. Sta op je strepen, wees streng en blijf onverschillig bij de bedreigingen en pogingen tot omkoperij die dit kind op jou zal loslaten. Alvast succes gewenst!

Om zijn/haar angsten tot bedaren te brengen

Het is hier belangrijk om de angsten van dit kind niet te minimaliseren, negeren of weg te lachen. Stel het gerust door het te laten praten over zijn/haar angsten. Daar kan jij positief op inspelen middels het geven van zoveel mogelijk verstaanbare en praktische uitleg. Belast het kind niet met je eigen angsten maar maskeer ze ook niet. Het heeft hoe dan ook geen zin om dingen te verstoppen voor een Scorpio kind: het voelt immers zoveel aan. En haarscherp!

Probeer dit soort zinnetjes er niet uit te gooien

Jij bent gewoon een kleine lastpak. Dat ben jij!

Hou toch op met die vragen, je bent veel te jong om dit te begrijpen.

Heb je je pijn gedaan? Net goed. Eigen schuld, dikke bult!

Deel.

Reageer