Over numerologie

Numerologie en Kaballa

 • De belangrijkste bronnen van de hedendaagse getallensymboliek zijn de traditie en de symbolen van de Kaballa.
 • De Kabbala (ook het boek der verborgen wijsheden genoemd) is een oude Joodse verzameling teksten van geheime leren. Volgens de legende ontving Abraham ze rechtstreeks van God.
 • Het staat vast dat de een aanzienlijk gedeelte van de authentieke versies (o.a. in het Hebreeuws en het Arabisch) in de loop der tijden verloren is gegaan.
 • De toegankelijke, gedrukte versie van de Kabbala bevat niet de diepste geheime kennis. De wezenlijke mystieke kennis werd immers enkel mondeling doorgegeven aan een groep elitaire ingewijden.
 • De Kaballa heeft betrekking op verborgen informatie in symbolische vorm. Dat symbool kan een getal zijn, maar ook een woord of hiëroglief.
 • Kaballisten beweren dat de bijbel ( vb. de boeken Ezechiël, Henoch en Ezra IV) een schat aan mystieke onthullingen en verborgen kennis bevat. Enkel de Kabbalisten wisten (en weten nog steeds) de talrijke esoterische boodschappen te ontcijferen maar daarom nog niet altijd te verklaren.
 • Bekende Kabbalisten:
  • Pythagoras ( 6de eeuw voor Christus): onderwees de kaballistische getallenleer in zijn mysterieschool
  • Cornelius Agrippa: grootste numeroloog uit de Renaissance
  • Michel Nostradamus (16de eeuw)
  • Albrecht Dürer (16de eeuw) graficus. Stelde zijn gravure ‘het magisch vierkant’ voor bestaande uit 4×4 getallen die in elke richting opgeteld steeds dezelfde uitkomst opleveren.
  • Paus Urbanus VIII (17de eeuw): astroloog, numeroloog, witte magiër.
  • Garl Gustav Jung (20ste eeuw) alombekend Zwitsers psychoanalyticus en filosoof.

Numerologie vandaag

De hedendaagse getallenleer herleidt onze naam en geboortedatum tot één van de negen getallen waaraan specifieke hoedanigheden verbonden zijn. Daaruit kan het volgende worden afgeleid: het innerlijk, het masker naar de buitenwereld toe, de bruikbare totaalenergie en de lotsbestemming. Deze kennis verschaft de mens meer inzicht in zichzelf.

Bereken zelf

Overzicht van alle numerologie tools