Hoe ziet 2022 er voor jou uit volgens de numerologie?

0

De numerologie is een duidingssysteem gebaseerd op de traditie en symbolen van de Kabbala. Numerologie kan  gebruikt worden om toekomstige algemene maar net zo goed persoonlijke tendensen, te ontdekken.

Welke getallen jou zullen beïnvloeden in 2022, kunnen we heel eenvoudig te weten komen. Want we hebben daartoe enkel de vibe van 2022 nodig en die van jouw persoonlijk jaar in 2022.  Daarna kunnen we jouw persoonlijk jaar toetsen aan de overheersende vibe van het jaar 2022. 

Het klinkt moeilijker dan het is want we hebben maar 2 cijfertjes nodig. 

  • Het cijfer/de vibe/energie van 2022 en dat is: 2 + 2 + 2= 6.

6 is dus de overheersende trilling of energie van het jaar 2022. 

  • Het cijfer of de vibe van jouw persoonlijk jaar, dat we als volgt berekenen.

Stel dat je geboren bent op 24 november= 24-11. Dat wordt dan: 2+4+1+1= 8. Daar tellen we de trilling van 2022 bij. Dat wordt: 8+6=14. 1+4=5.

Jouw persoonlijke jaartrilling is dus 5.

Hieronder kijk je daarna bij ‘persoonlijk 5-jaar’, waar je leest hoe beide energieën (5 en 6) op elkaar inspelen dit jaar. En wat je dus kan verwachten. 

 

Persoonlijk  1-jaar  in samenspel met de 2022 vibe 6.

Je persoonlijke jaarvibe 1, verschilt grondig van de 6-vibe van het jaar 2022. Dit betekent concreet dat jij je vaak afgeremd zal voelen en dit via onverwachte  oorzaken waar je totaal geen vat op hebt.  Zij zaaien vertragingen, hindernissen en dus frustraties op je pad. Je moet dit jaar daarom meer dan eens op je tanden bijten en geduld oefenen, iets waar je nu echt geen oren naar hebt. Omdat je persoonlijke jaarvibe 1 je stuurt in de richting van snelle actie en doorduwen. Anderzijds ziet je relatieleven (partner, familie, vrienden, collega’s, buren, kennissen) er een pak beter uit, net als alles wat je op beperkte schaal probeert te verwezenlijken.

 

Persoonlijk 2-jaar  in samenspel met de 2022 vibe 6. 

Je persoonlijke  jaarvibe 2, trilt grotendeels in harmonie met de 6-vibe van 2022. Wat jij verlangt voor jezelf en op relatievlak, breed gezien, heeft nu een grote kans op slagen. Als je het niet te ver zoekt, niet al te veel eist en tot enkele schikkingen bereid bent, ziet 2022 er voor jou overwegend positief uit. Grote obstakels zijn niet te bespeuren. Een eventuele scheiding bijvoorbeeld of bepaalde onderdelen ervan, kunnen nu beslecht worden in jouw voordeel. Idem voor een erfenis, familiale kwestie, andere lopende geschillen en/of financiële conflicten. Ook kan je dit jaar bemoedigende winsten ontvangen uit eerder gedane investeringen of uit je professionele activiteit(en).

 

Persoonlijk 3-jaar in samenspel met de 2022 vibe 6. 

Je persoonlijke jaarvibe 3 verhoudt zich overwegend goed tot de 6-vibe van 2022. Wat betekent dat dit een goed jaar zal zijn voor jou, numerologisch gezien. Je zal hoe dan ook veel bewegen, een hoop zaken ondernemen en tal van mensen ontmoeten op  diverse gebieden. Dit alles komt er via je werk, liefdes en vriendschappen, familie, buren of via een hobby. Je zal je vaak verplaatsen en voor de nodige veranderingen gaan in je persoonlijk leven. Je kan jezelf ook een andere look aanmeten en/of aan je conditie werken. Maar, dit is ook een jaar waarin je een eind kan maken aan een bestaande relatie, vriendschap, samenwerking of aan een bepaalde omgeving. Dit middels een verhuis, breuk, nieuwe baan of andere verantwoordelijkheid.

 

Persoonlijk 4-jaar in samenspel met de 2022 vibe 6 

Je persoonlijke jaarvibe 4 (en jij) krijgen een boost dankzij de 6 vibe van 2022. Maar let wel: 4 en 6 zijn niet echt bevriende vibes. Toch kan je dit jaar nog voldoende zuurstof binnentrekken om belangrijke zaken in je leven weer in handen te nemen.  Het zwaartepunt ligt hier evenwel vooral op het professioneel, zakelijk en ook wel financieel luik. Want ja, er moet dit jaar en bij deze combinatie immers hard gewerkt worden. Juister gezegd: hard gezwoegd worden.  En dat leidt gelukkig tot vrij behoorlijke resultaten. Alles wat drijft op geduld, structuur en regelmaat, wordt een succes. Ontbreekt het jou echter aan deze kwaliteiten? Dan draaien de resultaten hier vanzelfsprekend en helaas, totaal anders uit.

 

Persoonlijk 5-jaar in samenspel met de 2022 jaarvibe 6 

De 5-vibe plus de 6-vibe garanderen je een goed gevuld 2022 met heel wat voordelen en buitenkansen. Want in deze boeiende tijd zal je een toename ervaren op diverse gebieden. Je zal veel nieuwe contacten leggen en veel nieuwe richtingen verkennen, waardoor er tal van  nieuwe kansen voorbij komen. Aan jou om die te grijpen of niet. Je zal ook in staat zijn je meer open te stellen voor anderen. Je charisma en libido pieken dit jaar met meerdere, vluchtige en soms zelfs riskante relaties als neveneffect. Helaas ben je nu ook veel vatbaarder voor excessen en verslavingen allerhande! Blijf waakzaam, hou je hoofd erbij. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

 

Persoonlijk 6-jaar in samenspel met de 2022 jaarvibe 6

De 6-vibe maal twee garandeert optimisme, vreugde en welslagen. Vooral privé. Je moet je agenda zorgvuldig plannen om de balans te bewaren tussen je persoonlijk leven en je werk. Want je gezin, dichte familie en goede vrienden zijn dit jaar zeer aanwezig in je leven en doen vaak een beroep op je. En zo zullen ze ongewild, een hap nemen uit je financiële, affectieve en energetische reserves. Toch blijft 2022 vooral het jaar waarin er veel positiefs gebeurt op liefdes-/relatievlak. Dit via een huwelijk, ontmoeting, samenwonen, geboorte, huis kopen, enz.  Voor anderen echter is het nu of nooit om zich te bevrijden uit een knellende liefdesband of een foute vriendschap.

 

Persoonlijk 7-jaar in samenspel met de 2022 jaarvibe 6 

7 en 6 zijn geen bevriende vibes, dus zullen er zeker tegenstrijdige trillingen de kop opsteken. Je kan dit jaar zin krijgen om er met de pet naar te gooien of het bestaande op te geven. Maar iets veranderen lukt amper. Alhoewel financiën en werk onder controle zijn, is er een bepaalde somberheid actief. Je slingert heen en weer tussen 2 polen. Enerzijds is er je grote behoefte om meer tijd voor jezelf te nemen, om te analyseren en te onderzoeken. Anderzijds duwt jaarvibe 6 je het sociale leven in en dwingt ze je bijna om een nieuwe baan zoeken. De daaruit volgende kortsluiting kan je blokkeren en beangstigen. Je kan als gevolg daarvan je privéleven verwaarlozen.

 

Persoonlijk 8-jaar in samenspel met de 2022 jaarvibe 6 

Dit is een krachtige combinatie van 2 trillingen die doorgaans weinig met elkaar gemeen hebben. Toch kan hun gedwongen samengaan op professioneel en financieel vlak, jou wel resultaten opleveren.  Omdat er hier naast zakelijk en financieel doorzicht, ook een bekwaamheid actief wordt om makkelijk met mensen om te gaan en die voor je in te nemen. Deze tandem zorgt dus voor evolutie, succes, en ook voor het waarmaken van dat wat je wilt realiseren. Deze vibes kunnen zelfs niet enkel een gevoel van ‘the sky is the limit’ oproepen, maar ook een verlangen naar (nog) meer vrijheid. Die gang van zaken gaat natuurlijk en helaas, grotendeels ten koste van je privéleven en van je persoonlijke/intieme relaties. 

 

Persoonlijk 9-jaar in  samenspel met de 2022 jaarvibe 6

De 9-vibe en de 6-vibe zijn elkaar overwegend gunstig gezind. Toch twijfel je vaak tussen investeren in de beperkte/intieme kring of  daarentegen in een grotere zaak of ideaal. Hoe dan ook, je bevindt je op een soort eindpunt of keerpunt. In een afsluitingsperiode, zeg maar. Je zal nu de drang voelen om slepende problemen in je leven uit te klaren. De liefde, je vriendschappen, je relatie en/of je werksituatie worden in vraag gesteld. Let er vooral op niet radicaal alle bruggen achter je op te blazen want dan is er geen weg meer terug. Je kan best een nieuwe weg inslaan door in te gaan op een passend en veelbelovend aanbod. Want ook dat kan op je pad komen in het geanimeerd jaar 2022.

Deel.

Reageer