Jouw energiepatroon in 2024 volgens de numerologie

0

Bereken en bekijk hieronder de vibe die jou dit jaar zal vergezellen. Maar er is meer…   In 2024 is de globale energie die van de machtige 8-vibe. In China wordt 8 beschouwt als een soort heilig nummer dat welvaart en geluk brengt. Het is dan ook het symbool van eeuwigheid dat rechtop staat.  Wat meebrengt dat ver vooruit kijken en toekomstgericht handelen de boventoon voeren indien de 8-vibe dominant is, zoals nu in 2024.

Lees daarom ook hoe jouw persoonlijke jaarvibe beïnvloed wordt door de 8-vibe van het jaar 2024.

 

 • Vind eerst het cijfer of de vibe van jouw persoonlijk jaar. Doe het zo:

Stel dat je geboren bent op 24 november= 24-11.  Dat wordt dan: 2+4+1+1= 8

 • Tel daar de trilling van 2024 bij = 2 + 2 + 4 = 8

Dat wordt: 8+8= 16.  1 + 6 =  7.

 • Jij bevindt je in 2023 dus in een 7-jaar.  Ontdek de vibes van jouw 7-jaar dan hieronder.

 

Jij bevindt je in een  1-jaar     

 • 1 is een nieuw begin. Een jaar van zaaien om later te kunnen maaien.
 • Ga voor zelfstandigheid, actie, nieuwe ideeën toelaten en die ook vorm geven. 
 • Vertrouw op je innerlijke stem, laat je niet van de wijs brengen door anderen. Blijf jezelf trouw.
 • Wees ambitieus, neem initiatieven. ga moedig vooruit  met je doel voor ogen. Kies voor een nieuwe relatie/baan/activiteit/huis/hobby.
 • Hoe dan ook: durf…en doe……De resultaten hiervan zullen voelbaar zijn tijdens de komende acht jaar.

Hoe wordt jouw persoonlijk 1-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?   Dit is geen evidente combi omdat beide vibes staan voor activiteit, ambitie en indien nodig zelfs voor agressiviteit. Je zal dus zeker gaan voor macht en dit zowel qua werk als privé. Je kan daarbij brokken maken op de 2 fronten. Anderzijds zijn de 1 én 8 vibe  zo doelgericht dat je wel je beoogd doel of doelen, kan halen. Succes via volharding heet dat dan. Het is best mogelijk dat jij in 2024 teveel hooi op je vork neemt of jezelf voorbij holt. Opgelet, want uitputting kan om de hoek loeren.  

 

Jij bevindt je in een 2-jaar.    

 • Dit kan een sterk bewogen jaar zijn op gevoelsvlak. Oude of bestaande  verhoudingen eindigen, nieuwe duiken op en blijken niet altijd zo stabiel als eerst gedacht of verwacht. 
 • Misschien krijg je de indruk dat je achteruit bolt of op zijn minst ter plaatse blijft trappelen. Blijf kalm, geduldig en werk zorgvuldig verder aan wat je vorig jaar begon. Het resultaat komt volgend jaar.
 • Besteed zorg aan de kleine dingen en de wensen van anderen.
 • Leg je toe op samenwerking en bemiddeling. Kies voor tact, vriendelijkheid en harmonie.
 • Deze houdingen zullen uiteindelijk de beste resultaten geven.

Hoe wordt jouw persoonlijk 2-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?  2 en 8  werken elk in een andere richting. Dat is duidelijk. De dynamische, op succes in de wereld beluste 8-vibe, overvleugelt de 2-vibe van je persoonlijk jaar. Je bent dus niet echt op je best onder de 8-vibe. Maar…die vibe zou er wel kunnen voor zorgen dat je één en ander wat zakelijker aanpakt en wat ruimer bekijkt.  Het kan zelfs zo ver komen dat jij je grenzen wat verlegt en dat is mooi meegenomen. Hoewel 2 en 8 geen bevriende vibes zijn, kan de 2  dus zeker voordeel halen uit de invloed van de 8 vibe.

 

Jij bevindt je in een 3-jaar. 

 • Plezant jaar dat vooral sociaal, artistiek en creatief zal getint zijn. Inclusief uitbreiding (let op je gewicht 😉 ) en geluk.
 • Je inzet tijdens de twee vorige jaren, zal nu concrete vormen aannemen en/of reeds vruchten afwerpen.
 • Zoek het gezelschap van anderen. Laat je zien en horen. Schrijf, praat, beweeg, leef, communiceer! Druk jezelf uit.
 • Dit spannend en druk jaar komt in een snel tempo op je af. Versnipper je energie niet. Blijf optimistisch en omhels de lichtere kant van het leven.
 • Single? Dit kan een tijd worden waarin nieuwe vriendschappen en/of liefdesrelaties wortel schieten.

Hoe wordt jouw persoonlijk 3-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Niet meteen een voor de hand liggende combi.  Deze tandem resulteert vooral in veel ambitie, veel sterke energie, hopen enthousiasme en ideeën, daadkracht en… een grote ijdelheid. Want dit alles is er in tweevoud. De nadruk zal hier liggen op activiteiten in de buitenwereld, op lekker je zin doen en jezelf op het voorplan plaatsen. Je privéleven zal er en hoe kan het ook anders, maar wat bij bengelen. En daar lig jij, eerlijk gezegd, helemaal niet wakker van in 2024.

 

Jij bevindt je in een 4-jaar. 

 • Herinner je de fouten uit je verleden en leer ervan. Rust voldoende. 
 • Neem nu zeker géén financiële risico’s.  4 brengt immers beperkende, vertragende tendensen met zich mee.
 • Concentreer je, blijf geduldig. Wees praktisch, ordelijk en logisch. Hou er vooral de moed in wanneer je routineus prutswerk moet verzetten. Alle schijnbaar nutteloze inspanningen zullen in de nabije toekomst vruchten afwerpen.
 • Versterk nu zowel je privé- als beroepsrelaties. Dit is een tijd van structureren, funderen, organiseren, systematiseren en verder ploeteren. Blijf dit indachtig tijdens dit enigszins zwaar jaar, want groei zal tijdens de komende jaren zeker je deel worden.

Hoe wordt jouw persoonlijk 4-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Dit zijn 2 vibes die bij langdurig en/of  nauw contact met elkaar voor de nodige frctie zullen zorgen. Een niet zo vanzelfsprekende combi dus. Zowel de 4 als de 8 vibe bevorderen  hard werken en vooral ook resultaatgericht werken. Materiële groei kan hier wis en zeker uit voortkomen. Maar 4, de vibe van je persoonlijk jaar, is uitgerust met bijzondere antennes en kan daarbij al eens of meer dan eens, een onverwachte sprong wagen. De vastbesloten, strenge 8 vibe kan dit in de kiem smoren of de schade ervan beperken, al naargelang.

 

Jij bevindt je in een 5-jaar. 

 • Stel je helemaal in op verandering. Weg met de sleur. Verwacht het onverwachte, omhels het nieuwe.
 • Diep binnenin zal je de drang voelen om je leven een nieuw élan te geven. En je zal daartoe alle kansen krijgen. Je hoeft alleen maar open te staan voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe situaties, nieuwe ervaringen. Kortom,  voor het leven zélf. 
 • Je kan lessen leren in dit overigens erg fysiek jaar waarin volop plaats is voor eten, drinken, genieten en seks. Blijf geestelijk én lichamelijk actief. Ontwikkel nieuwe geestelijke interesses.
 • Pak alvast je koffers voor kleine én grote verplaatsingen. Maar…opgelet voor versnippering van energie, zinloze uitspattingen en rusteloosheid.

Hoe wordt jouw persoonlijk 5-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Makkelijk wordt het zeker niet. Omdat er hier weinig overeenkomsten te vinden zijn. Zowel 5 als 8 varen elk een eigen en ook totaal andere koers waar ze niet van afwijken. Maar welke vibe krijgt de bovenhand? En in welke situatie?  Moeilijk in te schatten. In je privéleven creëert dit vaak obstakels omdat je zelf niet weet welke kant het op moet. Zakelijk en professioneel  kunnen beide vibes elkaar wel aanvullen zodat er soms nieuwe deuren voor je open gaan. 

 

Jij bevindt je in een 6-jaar. 

 • Richt je aandacht op je huis, gezin, familie, vrienden en bekenden.
 • Dit is een tijd van onzelfzuchtig dienen,  van het opnemen van  je verantwoordelijkheid voor mensen én dingen die je nauw aan het hart liggen.
 • Steun, troost, geef raad, bestrijd onrechtvaardigheid en probeer harmonie te scheppen waar mogelijk. Kom anderen tegemoet. Probeer ruzies bij te leggen.
 • Er blijft weinig ruimte  over voor jezelf. Aanvaard dat.
 • Kom je beloftes na, maak af waar je aan begint. Verfraai jezelf, je huis en je omgeving. 
 • Jaar vol emoties en liefde en vaak de start  van een vaste of langdurige relatie.   Bemin ! Bescherm ! Bestaande liefdesbanden kunnen nu verdiept en verstevigd worden.  Je kan een baby verwelkomen.

Hoe wordt jouw persoonlijk 6-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Dit is een weinig flexibele combi van 2 trillingen die doorgaans weinig met elkaar gemeen hebben. Toch kan hun gedwongen samengaan op professioneel en financieel vlak, jou wel resultaten opleveren.  Deze tandem zorgt dus voor evolutie, succes en voor het realiseren van doelen. Deze tandem kan zelfs een ‘the sky is the limit’ gevoel bij jou oproepen en/of een verlangen naar meer vrijheid.  Jawel. Wat natuurlijk en helaas dan weer ten koste van je privéleven en intieme relaties kan gaan.  

 

Jij bevindt je in een 7-jaar.

 • In dit sabbatjaar neem je maar beter tijd voor jezelf. 
 • Dit wordt een jaar van een zekere passiviteit. Forceer niets. Kansen (mensen, toestanden) zullen nu zomaar van buitenaf op je afkomen. 
 • Zoek vooral je eigen gezelschap op. Graaf diep en doe pogingen om je innerlijk wezen te ontmoeten.
 • Vertrouw op je intuïtieve leiding die naar boven komt. Het is de meest geschikte periode voor inkeer, innerlijk werk, zelfonderzoek en studie. Vraag je af welke weg je tot dusver hebt afgelegd. Waar sta je in het leven ?
 • Hoe dan ook, stippel nu de route uit die je vanaf volgend jaar wenst te volgen. Concentreer je op wat je echt verlangt. Niet op wat verkeerd ging.

Hoe wordt jouw persoonlijk 7-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Tandem die meestal resulteert in spanningen. De 8 staat voor materiële zaken en succes in de buitenwereld, terwijl 7 staat voor mentale overwinningen. Bovendien volgt elke vibe hier een eigen parcours en is daarbij niet van plan van die weg af te wijken. Kunnen de 7 en 8 vibe wel aansluiting vinden bij elkaar? Concreet ontstaat er bij jou veel twijfel over hoe je de dingen (zowel persoonlijk als qua werk) moet aanpakken. En dat is verloren energie wat een hoop ergernis in jou opbouwt. 

 

Jij bevindt je in een 8-jaar.

 • Dit jaar draait om geld, bezittingen, status of zakelijke belangen. Scherp je beoordelingsvermogen aan en gebruik het. Deel je tijd kundig in en benut elke minuut efficiënt.
 • Hou je emoties in bedwang. Tracht iedereen zo eerlijk en fair mogelijk te behandelen. Sluit je niet af. Luister zonder vooroordelen naar wat een ander te vertellen heeft.  Ook die heeft het soms bij het rechte eind.
 • Dit is tevens een jaar waarin jij je gezondheid en conditie kunt verbeteren omdat de nodige kracht daartoe nu zeker voorhanden is.
 • Ga je voor afslanken, stoppen met roken of starten met cardio- of conditietraining?  Doen, want het lukt je in een 8-jaar beter dan ooit.

Hoe wordt jouw persoonlijk 8-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Hier krijgen we de tandem 8 en 8. Dus kan de mix van kracht, energie, leiderschap en zakelijke flair verdubbeld worden. Deze combi kan succes opleveren in de buitenwereld. Vooral materieel en financieel. Omdat de 8-vibe verhoogd wordt (8 en 8)  kan de energie ervan 2 kanten uitgaan naargelang de persoon die erdoor beïnvloed wordt. Kant 1 is de positieve kant en die vind je hierboven in de 1ste zin. Dit kan omslaan naar kant 2 die minder rooskleurig oogt. Waarna zich onder andere volgende aspecten kunnen manifesteren: machtshonger, manipulatie, wraakzucht, egoïsme, geldklopperij, bedrog, machtsmisbruik. 

 

Jij bevindt je in een 9-jaar.

 • Sluit projecten af en regel onafgewerkte en lopende zaken.
 • Evalueer. Laat los wat niet meer bij jou hoort: achterhaalde gedragspatronen,  overbodige materie (ook in en rond je huis) en mensen die je ontgroeid bent. Eventuele breuken en verliezen, maken je vrij én klaar voor de frisse start van volgend jaar.
 • Dit kan een emotioneel zwaar jaar worden en veel van je eisen. Vermijd zelfbeklag en nostalgie. Wees begrijpend en verdraagzaam, ook voor jezelf.
 • Probeer nu te vergeven en te vergeten. Laat het verleden zonder spijt achter je.
 • Geef van je tijd, liefde, kennis, geld en bezit zonder iets terug te verwachten.
 • Indien mogelijk, reis om je horizon te verruimen.  

Hoe wordt jouw persoonlijk 9-jaar beïnvloed door de 8-vibe van 2024?

Deze 2 vibes zijn o zo verschillend. Ships that pass in the night, weet je wel?  Er zijn hier geen raakvlakken. De combi van de 9 en de 8 vibe, kan zeker spanningen in je oproepen. Spanningen veroorzaakt door de totaal andere behoefte die elke vibe kenmerkt. En dus ga je twijfelen in meer dan één situatie. Moet je aan jezelf denken of aan anderen. Anders gezegd: ga je de egoïstische toer op of de altruïstische? Bekijk vooral elke situatie apart en probeer een compromis te bereiken tussen wat je verstand zegt en wat je hart je ingeeft. Good luck!

Ook het lezen waard: Orakel op basis van de numerologie   –    De kracht van je geboortedag

Deel.

Reageer