Het Lotus orakel

0

Uiteraard komt het Lotus orakel tot ons vanuit de oude Oosterse culturen. De (heilige) lotusbloem is immers het symbool van zuiverheid in het hindoeïsme en het boeddhisme. Men gaat ervan uit dat wat er uiterlijk gebeurt een reflectie is van wat er innerlijk leeft.  Als je dit orakel dus raadpleegt, reflecteert de uitleg die je krijgt de wijsheid die omtrent dit probleem, diep vanbinnen in jou reeds voorhanden is.

Doe het zo

  • Voorzie je van 2 dobbelstenen.
  • Concentreer je op het probleem.
  • Formuleer een open vraag** terwijl je twee dobbelstenen in je hand houdt.
  • Gooi de dobbelstenen.
  • Tel het aantal ogen van de twee dobbelstenen samen.
  • Lees de uitleg onder het betreffend nummer.

**Een open vraag is een vraag die niet met een ja of nee dient beantwoord te worden.

Geen echte dobbelstenen bij de hand? Maak dan gebruik van onze online dobbelstenen. Concentreer je op je vraag terwijl je op de knop drukt.

 

Verklaring van het aantal bekomen ogen

2 = Het oog van Boeddha
Je antennes en intuïtie staan nu opmerkelijk scherp. Wat je uiteraard toelaat te zien, wat doorgaans aan jouw aandacht ontsnapt. Hierdoor voel jij momenteel de (vaak verborgen) beweegredenen en verwachtingen van anderen beter aan. Probeer dus te zien wat er werkelijk is, zonder toe te laten dat je persoonlijke angsten, verlangens en ongeduld, de realiteit vertroebelen. Laat je onrust voorbij drijven. Doe moeite om gefocust in het nu te blijven in het volle besef dat dit de enige weg is waarlangs toekomstig geluk tot jou kan komen.

3 = De keizerlijke parasol
Deze worp voorspelt feest en vreugde in je hart. Want nu strekt zich een krachtige, positieve bescherming over jou uit. Zij zorgt ervoor dat jij je eigenwaarde terug vindt. De vreugde kan komen via een kind dat zich aankondigt of recent geboren is. Ze kan ook komen via de wedergeboorte van het kind in jou. Met als gevolg dat je mensen en dingen met nieuwe ogen bekijkt. De “keizerlijke parasol” begunstigt ook elk nieuw begin in je leven zoals: een nieuwe liefde of vriendschap, een nieuwe job of activiteit, nieuwe projecten… Enjoy.

4 = De schelp
Kruip uit je schelp. Weg met die passiviteit, verzamel moed en ga over tot actie. Zoniet, riskeer je dat je greep verliest op wat er gebeurt. Anderen of de tijd zullen dan beslissen voor jou. Waarna jij voor een voldongen feit staat. Dit is het juiste moment om je te laten horen, om te tonen wie je echt bent. Als je dit nu doet, kan je met succes je zaakjes afhandelen. Of de zaken van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wil je graag de plooien gladstrijken tussen jou en een ander? Zakelijk of privé? Doe het nu, gezien de sterren gunstig staan.

5 = De goudvissen
Je bent nu op een keerpunt in je leven gekomen. Ga vol overtuiging verder met wat je bezig bent. Uur na uur, dag na dag. Ook al duiken er serieuze problemen op. Besef dat je niet alles en iedereen naar je hand kan zetten. Je kan enkel het beste van jezelf geven. Als je dit doet, zal je in deze periode merken dat er nieuwe krachten in jou opborrelen. Krachten waarvan je niet eens wist dat je ze in je had. Een reis(je) kan voor vernieuwing zorgen. Die reis of trip kan je manier van denken helemaal veranderen en je leven een nieuwe richting en nieuwe impulsen geven.

6 = De lotusbloem
Deze worp staat altijd voor iets positiefs. Misschien verkeer je momenteel in een toestand waarin je geen beslissing kan nemen. Misschien is er nu zelfs sprake van verwijdering, verandering of een breuk. Meestal heb je hier het gevoel dat je weinig greep hebt op de situatie. En ondanks dit alles zal je later vaststellen hoe het veelal en totaal onverwacht, in je voordeel is uitgedraaid. Want uiteindelijk is je positie versterkt of voel jij je verlost en/of bevrijd uit een taai web van complicaties en onduidelijkheden.

7 = De hoorn des overvloeds
De hoorn voorspelt alleen maar goeds onder vorm van een onverwacht geluk. Je hoeft er niets voor te doen, want het geluk overvalt je gewoon. En plots geloof je weer in het leven. Je binnenste klaart op en oude wonden helen vanzelf. Meestal gebeurt dit via een plotse verbetering van je materiële toestand. Die stelt je in staat om je opnieuw te focussen op de smaak en de essentie van het leven, plus op allen die je dierbaar zijn. Denk je dat jij zo’n geschenk niet verdient? Het word je nochtans gegeven omdat je het verstandig zult benutten.

8 = Dharmisch wiel
Het dharmisch wiel duidt aan dat je nu klaar bent om een hoger niveau van kennis te bereiken. De juiste geestelijke instelling zal je voortstuwen om nieuwe innerlijke bronnen aan te boren. Die zullen je de nodige kracht schenken die je verder zal helpen. De vooruitgang kan zich situeren op technisch, intellectueel of spiritueel vlak. Als dit allemaal Chinees lijkt voor jou, let dan goed op. Slechts enkele woorden of zinnen die je toevallig ergens zal oprapen in een gesprek, tijdschrift of boek, kunnen je wakker schudden. Waarna je een nieuwe weg inslaat.

9 = De knoop
Wanneer de knoop verschijnt, wordt er waakzaamheid van jou gevraagd. Bundel je krachten en blijf onverminderd alert. Want nu kan je het pad van illusies bewandelen. Het is mogelijk dat jij je engageert voor een verloren of dubieuze zaak. Het is evengoed mogelijk dat jij je vertrouwen schenkt aan iemand die het echt niet waard is en je hevig zal teleurstellen. Dit alles is een gevolg van het feit dat bepaalde aspecten in al deze situaties, verborgen blijven voor jou. Maar het zal niet lang duren vooraleer je achter de waarheid zal komen.

10 = De overwinningsvlag
Uitstekende worp, vooral wanneer jij je in een impasse bevindt of het bos door bomen niet meer ziet. Want kijk hoe de wolken verdwijnen en de hemel weer helderblauw kleurt. Dat is het gevolg van het feit dat je de strijd aangaat met je innerlijke demonen en die strijd effectief wint. Waarna er in je binnenste een ware renaissance plaatsvindt van licht, liefde, creativiteit en pure levensvreugde. Ja, je vindt je evenwicht en vitaliteit terug. Waarna uiterlijke blokkades opgeheven worden en het leven nieuwe deuren voor jou opent.

11 = De voeten van Boeddha
Deze worp nodigt je uit om je te laten meevoeren door positieve energieën. Go with the flow. Het leven zal nu immers een persoon op je pad brengen die je sterker zal maken. Dat gebeurt omdat hij/zij je hart zal verwarmen en voeden. Hij/zij kan ook een gelukkige gebeurtenis op gang trekken die een onuitwisbaar spoor zal nalaten in je verder leven. Een spoor dat later vaak een bron van troost zal blijken te zijn. Als jij zelf in deze periode van je leven iemand helpt, zal je merken dat je daarvoor nadien op één of andere manier beloond wordt.

12 = De Mudra
Deze worp spreekt duidelijk over een persoon die je toegewijd bent in een relatie die jou helemaal vervult. Het kan hier gaan om een relatie op liefdesvlak of over een vriendschappelijke. Maar het kan evengoed een affectief contact betreffen op familiaal of zakelijk vlak. Zit je in een beginnende liefdesrelatie? Dan zal nu elk eerlijk woord, gevoel en gebaar van jou naar die persoon toe, de band tussen jullie versterken. Indien je klaar bent voor een ontmoeting en je hart wijd open zet voor de persoon in kwestie, zal pure vreugde je deel worden.

Ook informatief:  I Ching

Deel.

Reageer