Links of Rechts

0

Ons brein bestaat uit twee delen. De linkerhelft en de rechterhelft. Elke helft heeft zijn specifieke eigenschappen en stuurt bijgevolg ons gedrag aan volgens een bepaald patroon.

We voelen ons soms verdeeld, gevangen tussen verstand en gevoel. En dat is ook zo. Omdat beide hersenhelften niet altijd harmonieus samenwerken, afzonderlijk aan de slag gaan of elkaar soms ronduit tegenwerken. Hoe dan ook, bij de meeste mensen primeert een hersenhelft. Een eerste indicatie is natuurlijk de hand waarmee je schrijft. Bij rechtshandigen is daarbij de linkerhersenhelft meer actief, bij linkshandigen de rechterhersenhelft. Maar er komt nog meer bij kijken.

Lees verder, doe de test en leer welke hemisfeer bij jou het actiefst is.  Pak pen en papier en noteer het aantal a’s en b’s dat je bekomt. Ga daarbij zo eerlijk mogelijk te werk.

 

Kies steeds één van beide mogelijkheden.

1

a) ik hou ervan spontaan nieuwe dingen te doen

b) ik hou ervan eerst uitgebreid plannen te maken omtrent nieuwe dingen

2

a) ik kan bruikbare besluiten trekken zonder dat ik een gesprek in detail heb gehoord

b) ik ben logisch ingesteld en trek zelden besluiten vooraleer ik alle gegevens verzameld heb

3

a) ik droom vaak én levendig -. ik herinner me mijn dromen – ik geef me vaak over aan dagdromen

b) ik  herinner me zelden mijn dromen en dagdromerij is niets voor mij

4

a) ik begrijp meestal niet waarom mensen bepaalde dingen doen

b) ik probeer de handelswijze van anderen te doorgronden

5

a) mijn voorkeur gaat uit naar artistieke vakken

b) ik prefereer wiskundige en wetenschappelijke vakken

6

a) punctueel zijn is niet mijn sterkste punt – heb weinig besef van tijd.

b) ik ben stipt en heb een prima besef van tijd

7

a) ik heb het lastig wanneer ik mijn gevoelens onder woorden moet brengen

b) ik kan mijn gevoelens vrij goed verwoorden

8

a) wanneer ik een beslissing neem, laat ik me leiden door mijn gevoel

b) wanneer ik een beslissing neem, verlaat ik me op tastbare zaken

9

a) mijn persoonlijke administratie is een puinhoop

b) mijn persoonlijke administratie is goed tot perfect in orde

10

a) tijdens het praten bewegen mijn handen mee

b) ik hou mijn handen stil bij het praten

11

a) ik hou enorm veel van muziek

b) ik red het prima zonder muziek

12

a) ik lees liever romans dan populair-wetenschappelijke boeken

b) ik prefereer populair wetenschappelijke boeken boven romans

13

a) ik vertrouw op mijn intuïtie en volg mijn voorgevoelens

b) ik heb zelden voorgevoelens en ga liever niet af op mijn intuïtie

14

a) ik zie mijn indrukken en gedachten vaak onder de vorm van beelden

b) ik denk zo goed als nooit in beelden

15

a) ik bekijk de zaken (en problemen) steeds in hun totaliteit

b) ik ontleed dingen, mensen en problemen

16

a) ik los problemen op door ze in gedachten te houden en te wachten tot de oplossing zich aandient

b) ik gooi me op een probleem en bekijk het van alle kanten tot ik een oplossing vind

17

a) ik hou niet van puzzels en woordspelletjes

b) ik ben goed tot uitstekend in het oplossen van puzzels en woordspelletjes

18

a) ik uit mijn gevoelens vaak

b) ik heb mijn gevoelens prima onder controle

 

Tel nu het aantal a’s en b’s op. Samen 18 stuks.

Bekom je meer a’s dan b’s?  Bij jou is de rechter hersenhelft het meest actief.

Tel  je meer b’s dan a’s?  Dan is jouw linker hersenhelft dominant.

Bekom je ongeveer evenveel a’s als b’s ?  Goeie zaak. Dat betekent dat bij jou de linker hersenhelft en de rechter  in gelijke mate actief zijn en dat er dus ook meer evenwicht heerst in je handelen en denken.

 

Patronen van de rechter hersenhelft : denkt verticaal  en holistisch – voegt dingen samen tot één geheel – ziet de totaliteit – is zich van dingen bewust maar associeert die dingen niet met woorden –  beschrijft dingen met gebaren of beelden – kan uitstekend visualiseren – ziet alles in de ware gedaante – vergelijkt en legt verbanden – slecht tijdsbesef – vertrouwt op goed ontwikkelde intuïtie en gevoel –  weinig feeling met getallen – goed gevoel voor ruimtelijke verhoudingen – kunstzinnig – muzikaal – ritmisch – vrouwelijk.

Patronen van de linker hersenhelft : denkt horizontaal en rechtlijnig – de ene gedachte vloeit voort uit de andere – logisch ingesteld – houdt zich bezig met verbale begrippen en gebruikt woorden om dingen te beschrijven – slecht gevoel voor ruimtelijke verhoudingen – uitstekend tijdsbesef – analyseert – gebruikt symbolen om dingen voor te stellen – haalt  dingen uit elkaar – uitstekend met getallen – vertrouwt vooral op feiten en redeneringen – mannelijk.

Deel.

Reageer